Vi mener

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

DMT's høringssvar til EU-Kommissionens forslag til Byspildevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi har nu afgivet høringssvar til EU-Kommissionens forslag til revideret direktiv for byspildevand. Det er et ambitiøst forslag med et tiltrængt fokus på ressourcer, energi, og miljøfarlige stoffer men Danmark skal arbejde for, at… Læs mere

Dagsorden for møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering den 29. november

Dagsorden for møde i partnerskab for bæredygtig bioraffinering den 29. november

Mødet finder sted hos Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup.

Mange gode takter i forslag til nyt Byspildevandsdirektiv - men hvor blev klimaet af?

Mange gode takter i forslag til nyt Byspildevandsdirektiv - men hvor blev klimaet af?

EU-Kommissionens udkast til revideret Byspildevandsdirektiv blev offentliggjort den 26. oktober. Flere nye elementer i direktivet peger i den rigtige retning bl.a. et fjerde rensetrin og udvidet producentansvar samt energieffektivisering. Men målet for reduktion af klimagasser… Læs mere

Hvad vil partierne arbejde for på det miljøteknologiske område?

Hvad vil partierne arbejde for på det miljøteknologiske område?

Vi har spurgt miljøordførerne op til valget. Svarene viser at partierne ønsker at prioritere området højt - men midlerne er forskellige

Ny artikel om renseløsninger til hospitalsspildevand efter pres fra DMT

Ny artikel om renseløsninger til hospitalsspildevand efter pres fra DMT

Ny artikel i WaterTech efter henvendelse fra DMT sikrer, at det står klart at DMT's medlemmer kan levere løsninger, der lever op til BAT rensekravene på hospitalerne.

UDSÆTTES TIL FORÅR 2023 - Konference: Innovationsbehov og eksportpotentialer i klimatilpasning

UDSÆTTES TIL FORÅR 2023 - Konference: Innovationsbehov og eksportpotentialer i klimatilpasning

Vandvisionen - som er et samarbejde mellem Dansk Miljøteknologi, DANVA, DI, DI Vand, Miljøministeriet og universiteter - afholder sammen med Coast2Coast og Clean en konference om klimatilpasning den 3. november i Skanderborg. Kom og hør… Læs mere

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Svar fra Dan Jørgensen på DMT’s åbne brev om fremdrift i processen med vandsektorloven

Dansk Miljøteknologi fremsendte før sommerferien et åbent brev til Dan Jørgensen, hvor vi opfordrede ham til gå personligt ind i arbejdet med at sikre fremdrift i processen og finde løsninger på de problemer, som er…

Tak for et spændende møde om optimal udnyttelse af skovens ressourcer

Tak for et spændende møde om optimal udnyttelse af skovens ressourcer

Den 26. august 2022 blev der afholdt det 7. møde i partnerskabet for bæredygtig bioraffinering. Noter og slides fra mødet findes her.

Miljøstyrelsen afholder webinar om mulighederne for at søge om tilskud til beskyttelse af drikkevand d. 2. september

Miljøstyrelsen afholder webinar om mulighederne for at søge om tilskud til beskyttelse af drikkevand d. 2. september

Der er tilmeldingsfrist torsdag d. 1. september kl. 12.00. Læs mere om webinaret og find information om tilmelding her.

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT høringssvar til lovforslag om justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol m.v.

DMT savner, at forslaget forholder sig til hvordan innovation og teknologiudvikling konkret inddrages og understøttes gennem den økonomiske regulering. Læs høringssvaret her.